Hoạt động tư pháp địa phương - Sở Tư pháp

UBND huyện Hướng Hóa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính tại trên địa bàn huyện

.

Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2022, nhằm đánh giá tình hình hoạt động và trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời đưa ra giải pháp khắc...

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính

Huyện Đakrông tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số diều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.

Huyện Triệu Phong tổ chức Hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung và Nghị định 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ

UBND thị xã Quảng Trị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên ở cơ sở

Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện Hướng Hoá

UBND thị xã Quảng Trị nghiêm túc triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng trên địa bàn

« 1 2 3 4 »