Chi tiết - Sở Tư pháp

Đồng chí: Hoàng Công Đạt - Trưởng phòng Tư pháp khai mạc Hội nghị.

       Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-UBND, ngày 11/5/2022 của UBND huyện Đakrông về tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, ngày 30 tháng 6 năm 2022, UBND huyện Đakrông đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh          Quảng Trị tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.và các văn bản hướng dẫn thi hành.

       Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên của một số Phòng ban cấp huyện; chủ tịch, trưởng công an, công chức (Địa chính - xây dựng, Tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội) của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hội nghị được nghe các báo cáo viên pháp luật truyền đạt những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như trình tự thủ tục, kinh nghiệm thực tiễn và một số tình huống trong xử lý vi phạm hành chính, qua đó đã giúp cho cán bộ, công chức tham dự hội nghị nắm bắt và tích lũy được những kinh nghiệm bổ ích, nhằm vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

                                                                      Phòng Tư pháp huyện Đakrông