Tin tức, sự kiện - Sở Tư pháp

Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Công an tỉnh Quảng Trị tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện Luật Cư trú

.

Một số kết quả thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về ma túy phòng, chống ma tuý năm 2022

.

Nỗ lực trong công tác phòng chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Tư pháp Quảng Trị ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động công chứng

.

Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Trị gặp gỡ, trao quà cho phụ nữ, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú.

.

Phụ nữ Quảng Trị tăng cường công tác phối hợp thực hiện bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái

.

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

.

Một số kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

.

Công tác quản lý về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

.

1 2 3 »