Chi tiết - Sở Tư pháp

Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2023; đề xuất các giải pháp tháo gỡ  các khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác còn tồn tại, hạn chế; tạo tiền đề thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong năm 2023. Chiều ngày 21/7/2023, Sở Tư pháp Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã, Trưởng các Văn phòng Công chứng và Giám đốc các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

 

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngành Tư pháp Quảng Trị đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp; chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn diện công tác tư pháp; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và các nhiệm vụ được giao đột xuất trong 06 tháng đầu năm đều được triển khai kịp thời, có chất lượng...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề đạt những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tư pháp tại địa phương, đặc biệt nhấn mạnh những bất cập trong triển khai thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, công tác chứng thực bản sao điện tử, triển khai thực hiện Đề án số 06, liên thông các dịch vụ công, phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp, ....