Hoạt động tư pháp địa phương - Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng và Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và...

Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

.

UBND huyện Hướng Hóa thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đất đai và xử lý vi phạm hành chính tại Ủy ban nhân dân một số xã trên địa bàn...

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Hội nghị Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật năm 2023 tại cụm các xã: Hướng Lộc,Thuận,Thanh, huyện Hướng Hoá

.

Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật năm 2023

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL năm 2022 trên địa bàn huyện Hải Lăng

.

1 2 3 »