Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 09/12/2023 Phòng Tư pháp huyện Cam Lộ phối hợp với UBND xã Cam Tuyền tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại thôn Bản Chùa.

            Tham gia hội thi có 3 đội thi đến từ 3 cụm dân cư của thôn Bản Chùa, các đội thi tranh tài ở 3 phần thi gồm: Phần thi "Chào hỏi" giới thiệu về đội mình; phần thi "Kiến thức" các đội thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến một số nội dung của Luật Hôn nhân&gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em và phần thi "Năng khiếu", các đội thi thể hiện thông qua các hình thức: Ca, múa, nhạc..., nội dung xoay quanh các vấn đề: Tìm hiểu các quy định về Luật Hôn nhân và gia đình; tác hại và phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số; bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; chăm sóc giáo dục trẻ em…