Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáodục phápluật huyện phối hợp với UBND các xã: Hướng Lộc,Thuận,Thanh, huyện Hướng Hoá tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật năm 2023, địa điểm tổ chức tại UBND xã Thuận, huyện Hướng Hoá.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông: Lê Phước  - Trưởng phòng Tư pháp huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phápluật huyện phụ trách địa bàn các xã: Hướng Lộc,Thuận,Thanh; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; lãnh đạo các Hội đoàn thể chính trị - xã hội xã; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân,Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã; lãnh đạo các Trường học, Trưởng Công an xã; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thuận,Thanh; các công chức: Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng- Thống kê, Địa chính, Kế toán xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Mặt trận khu dân cư; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chi hội trưởng Hội liên hiệp phụ nữ thôn thuộc 03 xã: Hướng Lộc, Thuận,Thanh.