Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023, Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2023, nhằm đánh giá tình hình hoạt động và trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác Tư pháp trên địa bàn huyện.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông: Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, cùng các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp; ông: Lê Phước- Trưởng phòng Tư pháp huyện, cùng lãnh đạo và các chuyên viên Phòng Tư pháp; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và toàn thể các công chức Tư pháp - Hộ tịch của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.