Chi tiết - Sở Tư pháp

Quỳnh Chi – Phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị

Description: C:\Users\DELL\Desktop\TXQT-A2.jpg

Báo cáo viên đang phổ biến Luật - Ảnh: Quỳnh Chi

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (ngày 26/6) theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh.

Sáng ngày 09/6/2023, UBND thị xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy; Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 130 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Tại hội nghị các học sinh, đoàn viên thanh niên được tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định mới liên quan đến công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về ma túy; tác hại của ma túy; đồng thời nhận diện được phương thức, thủ đoạn phạm tội ma túy để đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng về tính nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy, chủ động phòng tránh ma túy xâm nhập vào đời sống. Và phổ biến các nội dung về Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo thông qua mạng xã hội; tác hại của việc sử dụng mạng xã hội không lành mạnh; trách nhiệm của mọi công dân khi tham gia vào không gian mạng; cách thức bảo vệ an toàn, phòng ngừa tấn công trên không gian mạng...Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biển giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho học sinh, đoàn viên thanh niên, qua đó hình thành ý thức thanh niên “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.