Chi tiết - Sở Tư pháp

      Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2022, nhằm đánh giá tình hình hoạt động và trao đổi, nắm bắt thông tin kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện công tác Tư pháp ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2022.

      Chủ trì Hội nghị: ông: Lê Phước- Trưởng phòng Tư pháp huyện; tham dự Hội nghị gồm có: ông: Lê Á- Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện; các đồng chí chuyên viên của Phòng và toàn thể các công chức Tư pháp - Hộ tịch của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

      Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng tư pháp huyện đã bám sát chương trình công tác trọng tâm và kế hoạch công tác của Sở Tư pháp, Nghị quyết của Huyện ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện hàng năm, cùng với sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, công chức ngành Tư pháp, do đó, công tác Tư pháp của huyện Hướng Hóa đã đạt được những kết quả đáng kể, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

      Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tư pháp huyện đã hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung. Các chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm đã được ban hành kịp thời, triển khai đều khắp từ huyện đến các xã, thị trấn; nội dung bám sát các chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật của Trung ương, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh, huyện, phù hợp với thực tiễn quản lý trên địa bàn huyện, đã tạo sự chủ động và thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về hành chính Tư pháp ngày càng đi vào nề nếp, cải cách từng bước về quy trình, thủ tục, vừa đảm bảo đúng pháp luật vừa tạo thuận lợi nhất cho người dân. Công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật đã đạt hiệu quả cao, các văn bản thẩm định đều có chất lượng đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Công tác bồi thường nhà nước, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính đã được thực hiện kịp thời. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm từ huyện đến cơ sở trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với nhân dân; nội dung, hình thức ngày càng có nhiều đổi mới; Công tác xây dựng Ngành đã đạt được nhiều kết quả tốt trên các mặt. Đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp từ huyện đến cơ sở về cơ bản đã ổn định số lượng và chất lượng.

      Để ghi nhận sự cống hiến của các cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động trong công tác Tư pháp, tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021 cho 03 cá nhân.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tư pháp" tại Hội nghị

      Kết thúc Hội nghị, Trưởng phòng Tư pháp đã đề cao những kết quả đạt được của ngành Tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2022 và quán triệt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, yêu cầu các công chức Tư pháp - Hộ tịch tập trung tham mưu, thực hiện  đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra./.

Trương Thị Mỹ Hạnh

                                                                                                     Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa