Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

Sở Tư pháp với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Một số đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước

Bảo đảm quyền con người theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tuổi trẻ Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI SƯ ĐOÀN 968

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2023

Công văn số 1978/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 17/10/2023

.

CHÍNH PHỦ LẤY Ý KIẾN VÀO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XV

1 2 3 4 5 6 7 »