Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

Thông báo số 633/TB-STP ngày 04/4/2023 về việc ghi tên người tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề đấu giá

.

Quảng Trị: Hội nghị tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở dành cho tập huấn viên

Sôi nổi giải bóng đá Nam, Nữ thanh niên khối CQ & DN tỉnh năm 2023

.

Tìm hiểu về biện pháp ngăn chặn và giải tỏa ngăn chặn về giao dịch tài sản trong việc công chứng, chứng thực

.

LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - CÔNG CỤ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2022 LÀ CÔNG CỤ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

.

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/01/2023 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 – 2025

.

Thông báo số 33/TB-STP ngày 06/01/2022 của Sở Tư pháp về kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ 4

.

Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2023

.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »