Tin tức - Nghiên cứu trao đổi - Sở Tư pháp

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI SƯ ĐOÀN 968

Kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2023

Công văn số 1978/STP-PBGDPL&TDTHPL ngày 17/10/2023

.

CHÍNH PHỦ LẤY Ý KIẾN VÀO KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 101/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XV

Chính sách mới cán bộ, công chức từ tháng 9/2023

Quyết định 1738 ngày 04/7/2023 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐÂU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Hội thảo chia sẻ kết quả thực hiện sáng kiến giám sát đánh giá tác động giới trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cá nhân, tổ chức làm công tác giám định tư pháp trên địa bàn Quảng Trị

.

Quyết định số 39/QĐ-STP ngày 19/6/2023 về việc thu hồi, hủy bỏ phiếu LLTP

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »