Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

LUẬT CĂN CƯỚC NĂM 2023- CÔNG CỤ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG ĐỂ NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ DÂN CƯ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

.

V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá

.

Tập huấn về bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tỉnh Quảng trị

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024

.

Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

DANH SÁNH TỔ THƯ KÝ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐPHPBGDPL TỈNH

.

Trao đổi pháp luật: Giấy chứng minh Công an nhân dân có phải là giấy tờ tuỳ thân được sử dụng vào mục đích giao dịch dân sự không?

.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm từ mô hình dân vận khéo “Tổ truyền thông cộng đồng”

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp việt nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »