Phổ biến, giáo dục PL - Sở Tư pháp

Quảng Trị: Hội nghị tập huấn bảo đảm bình đẳng giới trong hoạt động hòa giải ở cơ sở dành cho tập huấn viên

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023

Quảng Trị: Thành lập 31 mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; Mô hình “Địa chỉ tin cậy” và mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng"

.

LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ - CÔNG CỤ PHÁP LÝ VỮNG CHẮC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

.

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2022 LÀ CÔNG CỤ PHÁP LÝ QUAN TRỌNG ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

.

Nâng cao nhận thực về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trước những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch

.

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 29/01/2023 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL;HGCS;CTCPL năm 2023

.

Công văn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch PBGDPL năm 2023

.

Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Ứng dụng VNeID cung cấp các tiện ích thay thế giấy tờ

.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »