Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về việc Triển khai thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2023. Từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2023, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình tại 2 xã miền núi Linh Trường (huyện Gio Linh) và xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh.

Chuỗi hoạt động Chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình diễn ra sôi nổi, rầm rộ, lan tỏa trong cộng đồng như: Sân khấu hóa, diễn kịch, tiểu phẩm, văn nghệ, hái hoa dân chủ, giao lưu với khán giả, chuyển tải thông điệp truyền thông, tuyên truyền về Luật phòng chống bạo lực gia đình, các nội dung về bạo lực gia đình: Bạo lực thân thể, bạo lực tình thần, bạo lực tình dục…Bình đẳng giới trong gia đình, trong làm việc nhà, gia đình yêu thương, gia đình sẻ chia…

 

Description: D:\ANH DU AN 8\CHIEN DỊCH TRUYEN THONG XÃ VINH KHE\Lan toa thong diepj truyen thong từ màn kịch.jpg

  Tiểu phẩm kịch của Hội LHPN xã Vĩnh Khê về Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình – Lan tỏa thông điệp truyền thông trong cộng đồng.