Chi tiết - Sở Tư pháp

Hôm nay, Sở Tư pháp và UBND xã Tà Long huyện Đakrông đã phối hợp tổ chức Hội  nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.