Hoạt động tư pháp địa phương - Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực.

Huyện Hướng Hóa: Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cụm các xã phía Nam huyện Hướng Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-HĐ ngày 17/5/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hướng Hóa về tổ chức triển khai, phổ biến pháp luật tại cụm các xã phía Nam huyện Hướng Hóa. Ngày 24/5/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT...

Tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2019

« 1 2 3 4