Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-HĐ ngày 17/5/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Hướng Hóa về tổ chức triển khai, phổ biến pháp luật tại cụm các xã phía Nam huyện Hướng Hóa. Ngày 24/5/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Thanh tra huyện và Dự án Plan tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cụm các xã phía Nam huyện Hướng Hóa, địa điểm tổ chức tại Hội trường UBND xã A Túc, huyện Hướng Hóa.

Đến dự Hội nghị có ông: Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; ông: Lê Á - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện; ông: Đinh Phúc - Phó Chánh thanh tra huyện; ông: Hồ Thanh Nam - Phó Trưởng công an huyện; ông: Lê Hữu Tuấn - Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Trưởng công an, các công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Nông nghiệp, Văn phòng - Thống kê; đại diện các đồng chí Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn thuộc 08 xã phía Nam huyện Hướng Hóa, tổng cộng 100 đại biểu tham dự.

 

Hội nghị triển khai, phổ biến Luật cụm các xã phía Nam huyện Hướng Hóa 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được ông: Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện triển khai, phổ biến nội dung Luật Tố Cáo năm 2018 và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra Nhân dân; ông: Lê Á - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện - Báo cáo viên pháp luật cấp huyện triển khai nội dung: Luật Trẻ em năm 2016 và một số quy định về phòng, chống kết hôn sớm, Luật Thủy Lợi và Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thông qua hội nghị này đã giúp cho cán bộ, công chức và người dân có thêm những kiến thức bổ ích về pháp luật hiện hành, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn cụm các xã phía Nam huyện Hướng Hóa./.

                                                                                                                                                              Trương Thị Mỹ Hạnh                                                           Chuyên viên Phòng tư pháp huyện Hướng Hóa