Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Vừa qua, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai Luật năm 2023. Tham dự hội nghị, có ông: Hồ Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương, Tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN và công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng cộng: có 185 người tham dự.

Hội nghị đã mời hai Giảng viên chính là Bà: Lê Thị Thảo -Tiến sỹ - Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp, Trường Đại học Luật Huế và bà: Lê Thị Phúc - Tiến sỹ- giảng viên của Trường Đại học Luật Huế về dự và giới thiệu, phổ biến những nội dung của các Luật: Luật Nhà ở, Luật Căn cước và Luật Tài nguyên nước năm 2023.