Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Ngày 26/12/2022, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 2331/STP-TTr về chấn chỉnh hoạt động công chứng; Văn bản này cũng đã nêu rõ, qua nhiều văn bản kiến nghị, phản ánh thông tin về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng; Báo chí cũng thường xuyên phản ánh thông tin về một số công chứng viên bị khởi tố liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch trái quy của một số văn phòng công chứng . Tình trạng này đã dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các cá nhân, tổ chức khi giao kết hợp đồng, giao dịch; có nguy cơ phát sinh nhiều rủi ro tranh chấp, khiếu nại gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực, đất đai, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội...

Theo đó, Sở Tư pháp yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bản tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Đối với các Tổ chức hành nghề công chứng, Sở Tư pháp yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc các quy định Luật công chứng và các văn bản liên quan; Quán triệt các Công chứng viên khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch cần tuân thủ về hồ sơ, thủ tục công chứng, chứng thực, thời hạn, địa điểm công chứng, chứng thực theo quy định; Chấn chỉnh tình trạng ký công chứng các hợp đồng ủy quyền, giấy cam kết… nhằm hợp thức hóa các giao dịch liên quan đến chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không đủ điều kiện; thông đồng với người yêu cầu công chứng trong việc công chứng các hợp đồng, giao dịch nhằm che giấu, ngụy tạo cho mục đích giao dịch khác; Chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cơ quan Thi hành án, Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố.... để trao đổi thông tin và kịp thời phát hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

           Công văn cũng đề nghị Hội Công chứng viên tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến hội viên các quy định của Luật Công chứng năm 2014, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và nội quy của Hội bằng các hình thức phù hợp; Phát huy trách nhiệm tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong việc giám sát hoạt động hành nghề của các công chứng viên; Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về công chứng theo quy định của pháp luật và điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các tổ chức hành nghề công chứng nhằm đảm bảo hoạt động hành nghề của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng.

                                                                                       Nguyễn Hải-Thanh tra Sở