Chi tiết - Sở Tư pháp

       Hướng Hóa, Đakrông là huyện miền núi, có hơn 50% người dân là đồng bào dân tộc Pa Cô, Vân Kiều. Đây cũng là hai địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng tảo hôn. Theo số liệu thống kê của huyện Đakrông giai đoạn 2016 - 2021, toàn huyện có 484 cặp tảo hôn, chiếm tỉ lệ 20,96%, trong đó có 81,5% là nữ giới; 81 cặp tảo hôn cả vợ và chồng. Huyện Hướng Hóa năm 2021 có 122 cặp tảo hôn (trong đó có 5 cặp tảo hôn cả vợ và chồng), chiếm 30,27% so với tổng số cặp kết hôn. Nguyên nhân tảo hôn chủ yếu là do trình độ văn hóa của người dân còn thấp, thiếu kiến thức về pháp luật. Việc kết hôn được thực hiện theo phong tục tập quán lạc hậu; nhiều gia đình xem tảo hôn là chuyện riêng của từng gia đình; việc lấy vợ, lấy chồng của con cái là để trong nhà có thêm nguồn nhân lực lao động nên không quan tâm đến đời sống tâm lý, tình cảm của con em mình khi bước vào tuổi vị thành niên. Thi gian qua, tình trạng tảo hôn trong tỉnh, tập trung tại các địa bàn  huyện miền núi thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa vn xảy ra; trước thực trạng và ảnh hưởng hệ lụy của tảo hôn; Hội LHPN tỉnh và các huyện có địa bàn miền núi nỗ lực, tích cực phối hợp triển khai công tác phòng chống tảo hôn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tảo hôn còn phổ biến là do: Tâm lý muốn lấy vợ, chồng sớm; một số gia đình muốn con lấy vợ, lấy chồng sớm để có thêm lao động; tình trạng nghèo đói, thất học, thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến nhiều vị thành niên có quan hệ tình dục sớm buộc phải “cưới chạy”. Nhận thấy những nguyên nhân chính đó, Hội đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động để thay đổi hành vi của đồng bào DTTS về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động để thay đổi hành vi  trong gia đình hội viên, phụ nữ và cộng đồng về tảo hôn; cung cấp các kiến thức pháp luật Luật hôn nhân gia đình; Luật trẻ em, BĐG, Quyền TE; hệ lụy tảo hôn,…Các hoạt động truyền thông được truyền tải đến HVPN và cộng đồng dưới nhiều hình thức: tập huấn, truyền thông, diễn đàn – tảo hôn nôi lo không của riêng ai, hội thi - sân khấu hóa; đồng thời lồng ghép tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội, các CLB, nhóm “Tiết kiệm vốn vay thôn bản”; nhóm cha mẹ...Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, giao lưu văn hóa, lễ hội nhằm tuyên truyền hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng được các huyện chú trọng thực hiện. Trong 5 năm 2017-2022, các cấp Hội LHPN trong toàn tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng các nhóm giải pháp để nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Hôn nhân và Gia đình với hơn 200 cuộc tư vấn, tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho hơn 600 lượt người, thực hiện các mô hình can thiệp để ngăn ngừa nguy cơ kết hôn sớm, xây dựng và phát động ký hương ước, quy ước thôn không tảo hôn; qua đó, giảm thiểu tình trạng tảo hôn.