Chi tiết - Sở Tư pháp

       

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Quỳnh Chi

       Ngày 20/4/2022, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, Công chức Địa chính – Xây dựng, công chức Tư pháp – Hộ tịch các phường, xã và Ban cán sự các khu phố, thôn trên địa bàn.

Nội dung tập huấn tập trung vào 02 Chuyên đề sau:

       - Chuyên đề 1: Giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Kiến trúc năm 2019; Luật Nhà ở (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật;

       - Chuyên đề 2: Quán triệt Nghị định số16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính về xây dựng; Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; trình tự, thủ tụcgiải quyết các tình huống vi phạm hành chính trong thực tiễn.

       Hội nghị tập huấn, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng trên địa bàn nhằm sớm đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống, góp phần vào việc ổn định, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ngành xây dựng, kiến trúc, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân. Mặt khác, tăng cường, nâng cao chất lượng công tác thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm quản lý một cách hiệu quả, đúng quy định./.

                                                                                    

                                                                                                      Tin, ảnh: Quỳnh Chi