Chi tiết - Sở Tư pháp

       

                                                                                             Quang cảnh Hội nghị - ảnh Quỳnh Chi

       Ngày 25/3/2022 UBND thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Các đại biểu tham dự Hội nghị là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân các phường, xã; Thành viên câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; Chi hội trưởng, chi hội phó, ủy viên Ban chấp hành các chi hội nông dân trên địa bàn.

       Tại Hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt một số nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống của cán bộ, hội viên, nông dân, các quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở, cách thức tổ chức hoạt động hòa giải, chính sách của nhà nước về hòa giải ở cơ sở, quyền lợi, trách nhiệm của các tổ hòa giải, hòa giải viên; Kỹ năng tư vấn, trợ giúp pháp lý, tiếp công dân và một số hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nông dân.

       Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cũng như nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở của địa phương./.

                                                                        Quỳnh Chi – Phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị