Chi tiết - Sở Tư pháp

  Description: http://sotuphapquangtri.gov.vn/Portals/0/a2e7900248668238db77_1.jpg

     

 Các thi sinh đạt giải trong cuộc thi

 

       

      Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, hội viên, đội viên và quần chúng nhân dân địa phương. Thị đoàn Quảng Trị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tổ chức cuộc thi trực tuyến”Tuổi trẻ thị xã Quảng Trị với công tác tham gia bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy”năm 2021trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

      Cuộc thi diễn ra trong vòng 30 ngày, bằng hình thức thi trực tuyến, Các thí sinh tham gia dự thi bằng cách đăng nhập vào địa chỉ website http://thidoanquangtri.org.vn và trả lời bộ câu hỏi gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi người dự thi dự đoán số lượt người tham gia trả lời đúng, gần đúng nhất. Nội dung các câu hỏi tập trung vào các quy định của  Luật giao thông đường bộ; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013.

      Cuộc thi đã thu hút 5000 lượt thí sinh dự thi; kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 03 giải cá nhân và 05 giải tập thể có câu trả lời chính xác và dự đoán số người trả lời đúng câu hỏi sát nhất. Thông qua cuộc thi đã nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân, cũng như việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn ngừa các vụ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

                                                                             Quỳnh Chi- Phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị