Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 18/6/2020, UBND thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến triển khai thi hành Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Phòng Kinh tế, Trạm chăn nuôi và thú y thị xã đã trình bày các nội dung chính của Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự Hội nghị có 145 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cán bộ khuyến nông, thú y và ban cán sự các khu phố, thôn trên địa bàn thị xã. Theo đó:

Luật Trồng trọt được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, Luật gồm 7 chương, 85 điều. Luật Trồng trọt quy định về giống cây trồng; phân bón; canh tác; thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng; quản lý nhà nước về hoạt động trồng trọt.

Luật Chăn nuôi được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018, Luật gồm 8 chương, 83 điều. Luật Chăn nuôi quy định về giống và sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện cơ sở chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi, quản lý nhà nước về chăn nuôi. Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

          Trên cơ sở Hội nghị này, các đại biểu tham dự sẽ tiếp tục tuyên truyền nội dung hai luật này đến với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã.

                                                         

                                                                                                               Bài và ảnh: Vũ Nguyễn Quỳnh Chi

                                                                                                       Phó trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị