Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND thị xã Quảng Trị về tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã năm 2020.Ngày 20/5/2020, UBND thị xã Quảng Trị tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho Hoà giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã, tham dự lớp bồi dưỡng có 116 hòa giải viên là tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các hòa giải viên đã được Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của pháp luật về Hòa giải ở cơ sở, pháp luật về Dân sự, Hôn nhân và gia đình... trong đó chú trọng tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở, giải quyết các tình huống hoà giải, giải đáp pháp luật đã làm cho hội nghị trở nên sôi nổi, hấp dẫn và dễ hiểu hơn.          

 Thông qua bồi dưỡng nghiệp vụ, 100% đội ngũ hòa giải viên được nâng cao kiến thức pháp luật ở một số lĩnh vực pháp luật và kỹ năng hòa giải để vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; góp phần giải quyết các tranh chấp, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế khiếu kiện, khiếu nại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

                                                                                                                           Bài và ảnh: Quỳnh Chi

                                                                                                                            Phó trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Trị