Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Tân Liên tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho các cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, Công an viên các thôn trên địa bàn xã Tân Liên.

Đến dự Hội nghị có ông: Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp huyện - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; ông: Đinh Đông - Trưởng phòng Y tế huyện; ông: Lê Á - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện; các cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, Công an viên các thôn trên địa bàn xã Tân Liên.

Hội nghị đã được nghe ông: Lê Phước- Trưởng phòng Tư pháp huyện – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phát biểu chỉ đạo về một số nội dung nhiệm vụ  trọng tâm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên  địa bàn; mời ông: Đinh Đông – Trưởng phòng Y tế huyện – Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện triển khai nội dung Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; ông: Lê Á – Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện – Báo cáo viên pháp luật huyện triển khai nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đây là một hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức định kỳ, thường xuyên của Ủy ban nhân dân xã, nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; các cán bộ, công chức, viên chức từ cấp xã đến cấp thôn trong việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chấp hành pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã Tân Liên nói riêng và huyện Hướng Hóa nói chung./.

 

             Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa