Chi tiết - Sở Tư pháp

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Phường 3, thị xã Quảng Trị.