Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND xã Hướng Lập và Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND xã Hướng Việt về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. Ngày 13/4/2022, Ủy ban nhân dân 02 xã: Hướng Lập, Hướng Việt, huyện Hướng Hóa phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

       Đến dự và triển khai Hội nghị có ông Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; ông: Lê Á - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện - Báo cáo viên pháp luật huyện; về phía địa phương có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng Công an; các công chức: Văn phòng - Thống kê, Tư pháp Hộ tịch xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Mặt trận, Đoàn thanh niên, Phụ nữ thôn, thuộc 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt với số lượng người tham gia là 70 người.

Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Hội nghị đã được nghe ông: Lê Phước - Trưởng phòng Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt. Ông: Lê Á - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện triển khai các nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

                                                                   

 Hình ảnh tại Hội nghị

        Sau Hội nghị này, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 02 xã: Hướng Lập, Hướng Việt đã giao trách nhiệm cho các cán bộ, công chức, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của 2 xã: Hướng Lập, Hướng Việt tiếp tục triển khai tuyên truyền các luật trên về các thôn trên địa bàn xã, nhằm mục đích đưa pháp luật về tận người dân, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn 2 xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hướng Hóa./.

                                                               

                                                                                  Trương Thị Mỹ Hạnh

                                                                              Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa