Chi tiết - Sở Tư pháp

Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn TCPL ở các xã, thị trấn, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND huyện ngày 28/01/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2022. Được sự nhất trí của Huyện Ủy Cam Lộ tại Quyết định số 558-QĐ/HU ngày 31/5/2022 về việc cho phép Trung Tâm Chính trị phối hợp với Phòng Tư pháp mở lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kỹ năng về công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022.

          Trong 02 ngày 6-7/6/2022, huyện Cam Lộ đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật và đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các đồng chí là: Báo cáo viên pháp luật, thành viên hội đồng đánh giá TCPL cấp huyện; đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức phụ trách các tiêu chí đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL và các hòa giải viên đại diện 80 tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn...

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

          Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên là bà Đào Thị Bình - Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp  truyền đạt các văn bản hướng dẫn về kỹ năng  trong công tác tuyên truyền; kỹ năng trong công tác hòa giải; cách đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Quy trình, điều kiện, thẩm quyền đánh giá, công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật...Đồng thời, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, giải đáp một số tình huống vướng mắc thường gặp trong cộng đồng dân cư và cách giải quyết theo quy định của pháp luật cho các hòa giải viên tiếp cận, tháo gỡ. Từ đó, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hòa giải viên để thực thi tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị, địa phương; Tạo thuận lợi trong việc tổ chức triển khai và thực hiện đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện năm 2022 và những năm tiếp theo./.

Nguyễn Thị Kiều Lý - Phòng Tư pháp Cam Lộ