Chi tiết - Sở Tư pháp

Sáng ngày 30/6/2022, UBND  huyện Cam Lộ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện và 08 điểm cầu ở các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện

       Tại hội nghị các đại biểu đã được ông Lê Hoài Nam- PGĐ Công an huyện phụ trách điều tra phòng chống tội phạm và ông Nguyễn Thanh Sơn - Trưởng phòng Tư pháp giới thiệu những nội dung mới, cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

       Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, gồm 8 chương, 55 Điều, so với Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), Luật năm 2021 đã mở rộng phạm vi điều chỉnh cụ thể: Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy. Quy định này nhằm bao quát đầy đủ các nội dung quy định về phòng, chống ma túy và tránh chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; bổ sung khái niệm thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; tách khái niệm “tội phạm về ma túy” ra khỏi “tệ nạn ma túy” nhằm xác định đúng tính chất của “tội phạm về ma túy”...

       Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022, đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 điều, bãi bỏ 03 điều của Luật XLVPHC 2012, với những điểm mới cơ bản: Sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm tái phạm, nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính nhiều lần; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính; chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; hành vi bị nghiêm cấm; mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính...Luật đã bổ sung mới quy định về thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thi hành án dân sự.

       Hội nghị đã giành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các Luật tại các cơ quan, ban, ngành, địa phương.

 

                                                    Tác giả: Nguyễn Thị Kiều Lý - Phòng Tư pháp huyện Cam Lộ