Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 06/7/2015 đến 11/7/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

                              Từ 06/7/2015 đến 11/7/2015

 

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

 

 

THỨ 2

06/7

Sáng

- 8h00”: Giao ban nội bộ

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

 

Trưởng phong, thủ trưởng các đơn vị

Chiều

- 14h00”: Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 30-CT/TW

 

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

- Lái xe

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

07/7

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

08/7

Sáng

- 7h30”: Họp tỉnh ủy

 

- 8h00: Làm việc với đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của Bộ Tư pháp (Tại Sở Tư pháp)

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

- Lái xe

Chiều

- 13h30”: Làm việc với đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của Bộ Tư pháp (Tại Sở LĐTBvà XH)

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

- Lái xe

Cả ngày

- 8h00”: Tham gia BTC Hội thi “Tìm hiểu quyền trẻ em tỉnh năm 2015”

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

 

- Lái xe

THỨ 5

09/7

Sáng

- 8h00: Làm việc với đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của Bộ Tư pháp (Tại UBND xã Gio Mai)

- 8h00” Tham gia BTC Hội thi “Tìm hiểu quyền trẻ em tỉnh năm 2015”

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

 

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

- Lái xe

 

 

Chiều

- 13h30”: Làm việc với đoàn kiểm tra kiểm soát TTHC của Bộ Tư pháp (Tại UBND huyện Gio Linh)

- 13h30”: Báo cáo viên Pháp luật tại huyện Đakrông

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

 

Đ/c Hoàng Quốc Long

TP VB-PQ

- Lái xe

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

10/7

Sáng

 

- 8h00: Dự thảo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra Bộ Tư pháp

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

- 7h30’’: Tham gia Hội nghị tại huyện Hải Lăng

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

 

- Lái xe

THỨ 7

11/7

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

19h00” Dự lễ trao quà của báo PL Việt Nam

Ban Giám đốc

Văn phòng, Lái xe

      - Ghi chú: Đ/c Hoàng Kỳ (PGĐ):  Tham gia lớp Chuyên viên cao cấp tại Huế (Từ ngày 06/7-11/7)                                      

                                                                                           VĂN PHÒNG SỞ