Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 10/11/2014 đến 15/11/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 10/11/2014 đến 15/11/2014

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

10/11

Sáng

-7h30: Tiếp công dân

 

Đ/c Hải, Đ/c Hồng, Linh

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

11/11

Sáng

- 8h00: Hội nghị liên ngành về tăng cường công tác phối hợp cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp

- 8h00: Làm việc với UBND xã Triệu Thành.

- 8h00: Họp UBND tỉnh (phòng 307)

Đ/c Lê Sa Huỳnh

 

 

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Phòng HCTP

 

 

Đ/c Hải, Đ/c Hồng, Linh

Lái xe

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

12/11

Sáng

-8h00: Lám việc với Trung tâm PTQĐ Triệu Phong

 

Đ/c Hải, Đ/c Hồng, Linh

Chiều

-14h00: Làm việc với công ty CPĐGTS Miền Trung.

 

Đ/c Hải, Đ/c Hồng, Linh

Cả ngày

7h30: Tham gia đoàn kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

 

THỨ 5

13/11

Sáng

- 7h00: Giảng bài tại Lớp tập huấn cho người có uy tin trong đồng bào Dân tộc thiểu số

- 8h00: Họp giao ban đầu năm 2015, Chương trình chấp dứt mua bán người ở Quảng Trị

7h30: Tham gia đoàn kiểm tra vì sự tiến bộ của phụ nữ

Đ/c Lê Sa Huỳnh

 

 

Đ/c Bình

 

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Lái xe

 

 

Phòng PBGDPL

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

14/11

Sáng

-Họp Đảng ủy (mở rộng)

Đ/c Phan Văn Phong

(BT Đảng ủy)

BCH, các ĐUV, Bí thư các Chi bộ

Chiều

- 14h30: Làm việc với Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

L.đạo VP, HCTP, CV viên phòng HCTP

Cả ngày