Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 06/4/2015 đến 11/4/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 06/4/2015 đến 11/4/2015

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

06/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

07/4

Sáng

- 7h30: Triển khai Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch

Đ/c Hoàng Kỳ

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

08/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

- 8h00: Họp Tỉnh ủy

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc Sở

 

THỨ 5

09/4

Sáng

-8h00: Họp Đảng ủy mở rộng

Đ/c Phan Văn Phong

Bí thư Đảng ủy

BGĐ, Bí thư các Chi bộ, L/đ Văn Phòng,

Chiều

 

- 13h30 Triển khai Luật tại huyện Đakrông

Đ/c Hoàng Kỳ

Phó Giám đốc

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

10/4

Sáng

-8h00: Báo cáo Kế hoạch tham gia Hội thi Văn nghệ, Thể thao các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây nguyên

Ban Giám đốc

L/đ Văn phòng, Kế toán, Bí thư Đoàn

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

Thứ 7

11/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày