Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 13/4/2015 đến 18/4/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 13/4/2015 đến 18/4/2015

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

13/4

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

14/4

Sáng

- 8h30: Họp thống nhất quy định về quản lý xe máy vao Khu Kinh tế đặc biệt – Thương mại đặc biệt Lao Bảo

- 8h00: Họp giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Nguyễn Đức Linh

Đ/c Hoàng Kỳ

Phó Giám đốc

 

Đ/c Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng TDTHPL

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

15/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 14h30: Ký kết giao ước thi đua năm 2015

 

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Ban Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng

Cả ngày

 

 

 

THỨ 5

16/4

Sáng

- 8h00: Họp Đảng ủy, duyệt các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ

- 7h30: Dự lễ kỷ niệm ngày Người khuyết tật

Đ/c Phan Văn Phong

Bí thư Đảng ủy

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

BGĐ, Bí thư các Chi bộ, L/đ Văn Phòng,

Chiều

-15h30: Làm việc với UBND TX Quảng Trị

 

Ban Giám đốc

Lãnh đạo Văn phòng

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

17/4

Sáng

- 7h00: Hội nghị biểu dương khen thưởng Người cao tuổi

- 8h00: Tham dự buổi giới thiệu tác phẩm: “người tù thông minh”

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó giám đốc

Đ/c Dương Thị Thu Hà

Trưởng phòng TTPBGDPL

Lái xe

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 7

18/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày