Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 23/3/2015 đến 28/03/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Từ 23/3/2015 đến 28/03/2015

 

 

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

23/03

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

24/03

Sáng

- 8h00: Đại hội của Chi bộ TTDVBĐG Tài sản

BCH Đảng bộ

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

25/03

Sáng

- Họp UBND tỉnh (Phòng 307)

 

Đ/c Hoàng Kỳ

Phó Giám dốc

 

Chiều

- 14h00: Làm việc với các tổ chức Đấu giá

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám dốc

Phòng TDTHPL

Cả ngày

 

 

 

THỨ 5

26/03

Sáng

-7h30: Dự lễ kỷ niệm ở Bộ chỉ huy Quân sự

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Lái xe

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

27/03

Sáng

-8h00: Đại hội chi bộ các Phòng Công chứng

BCH Đảng bộ

 

Chiều

-13h30: Đại hội Chi bộ Trung tâm TGPL

BCH Đảng bộ

 

Cả ngày

 

 

 

Thứ 7

28/03

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày