Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 09/02/2015đến 14/02/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 09/02/2015 đến 14/02/2015

 

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

09/02

Sáng

- 8h00: Họp Đảng ủy

 

- 9h00: Họp Đảng ủy mở rộng

Đ/c Phan Văn Phong

Bí thư Đảng ủy

Đ/c Phan Văn Phong

Bí thư Đảng ủy

 

 

Công đoàn, đoàn Thanh niên

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

10/02

Sáng

- 07h00: Kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

Lái xe

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

11/02

Sáng

 

 

 

Chiều

13h00: Làm việc giữa bộ phận một cửa và phòng HCTP

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 5

12/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

13/02

Sáng

- 9h00 Dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ QG Đường 9

Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

 

Chiều

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

Thứ 7

14/02

Sáng

- 7h00: Thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo tại TP Huế

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc Sở

 

 

Đ/c Linh (PCVP) + Lái xe

Chiều

 

 

 

Cả ngày

- 13h30: Vệ sinh cơ quan

-Toàn thể Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động