Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 11/5/2015 đến 16/5/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 11/5/2015 đến 16/5/2015

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

11/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

14h00” Họp Đảng ủy Khối CCQ

 

Đ/c Hoàng Kỳ

 

Từ ngày 11 đến 15/5/2015

- Tham dự, chỉ đạo hội thi văn nghệ, thể thao khối Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây nguyên

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

Lái xe

THỨ 3

12/5

Sáng

- 8h00” Hội thảo Hiệp định hàng rào kỷ thuật trong Thương mại giai đoạn 2012-2015.

- 8h00” Họp Sở Tài nguyên Môi trường vế việc thống nhất diện tích bình quân để hỗ trợ theo QĐ 755

Đ/c Nguyễn Sĩ Hải

Chánh Thanh tra

 

Đ/c Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng

 

Chiều

 

 

 

 

Từ ngày 12 đến 15/5/2015

- Tham gia hội thi văn nghệ, thể thao khối Tư pháp các tỉnh Duyên hải Miền Trung và Tây nguyên.

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

 

Đoàn Văn nghệ Sở Tư pháp

THỨ 4

13/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 5

14/5

Sáng

- 8h00” Họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Đ/c Hoàng Kỳ

Phó Giám đốc

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Từ ngày 14 đến 15/5/2015

- Tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

Đ/c Bùi Thị Hồng

Trưởng phòng

 

Đ/c Linh

THỨ 6

15/5

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày