Chi tiết - Sở Tư pháp

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 18/5/2015 đến 23/5/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ 18/5/2015 đến 23/5/2015

 

­­­

THỨ/ NGÀY

NỘI DUNG

THAM DỰ

(CHỦ TRÌ)

THỰC HIỆN

 

 

THỨ 2

18/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 3

19/5

Sáng

- 8h00” Họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật.

 

- 8h00”: Lễ kết nạp Đảng viên

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

 

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Bí thư Chi bộ

- Các thành viên của Hội đồng

 

- Đảng viên của Chi bộ Văn phòng Sở

Chiều

- 15h00: Đại hội Đảng bộ (Phiên thứ nhất)

 

Đ/c Phan Văn Phong

Bí thư Đảng bộ

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 4

20/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

- 7h30” Đại hội Đảng bộ Sở

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

- Tất cả các Đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ

THỨ 5

21/5

Sáng

- 7h00” Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại huyện Hướng Hóa

 

Đ/c Lê Sa Huỳnh

Phó Giám đốc

 

- Lái xe

 

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày

 

 

 

THỨ 6

22/5

Sáng

 

- 7h00” Hội nghị tuyên truyền pháp luật tại Thị xã Quảng Trị

Đ/c Phan Văn Phong

Giám đốc

- Lái xe

 

Chiều

 

 

 

 

Cả ngày