Chi tiết - Sở Tư pháp

.

                                                               Thanh Tuyền

Description: C:\Users\DELL\Desktop\A1.jpg

Đồng chí Hoàng Kỳ - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: Thu Duyên

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính, ngày 26/10/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính với sự tham gia của 50 cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của các Sở, ban, ngành và công chức Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng kỳ - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Kỳ cho biết trong những năm qua, hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính luôn được quan tâm, chú trọng. Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng chí nhấn mạnh việc tuân thủ đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ tác động tích cực đối với nội dung dự thảo, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra đề xuất, kiến nghị, góp phần hoàn thiện thể chế. 

Description: C:\Users\DELL\Desktop\A2.jpg

       Đồng chí Đào Thị Bình - TP PBGDPL&TDTHPL phổ biến Luật XPVPHC Ảnh: Thu Duyên

Thông qua Hội nghị tập huấn, Giám đốc Sở Tư pháp hy vọng Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính là cơ hội để các đại biểu được các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn chia sẻ, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cũng như đưa ra một số giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ này ở các cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe các báo cáo viên truyền đạt 02 nội dung chính: (1) Quy định về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; (2) Công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.