Chi tiết - Sở Tư pháp

 

 

Tư vấn hỗ trợ pháp lý cho người dân – Ảnh: Kiều Giang

Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, thống nhất, tự nguyện của các luật gia, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước, Hội luật gia tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị. Trải qua 2 nhiệm kỳ, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Hộiluật gia tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

 

       1. Về công tác xây dựng, củng cố, phát triển bộ máy, cán bộ Hội

 

       Hội Luật gia tỉnh gồm có 16 đơn vị trực thuộc (01 huyện và 15 Chi hội). Tổng số Hội viên của Tỉnh hội là 380 người, các hội viên được cấp thẻ theo quy định. Gần 100% Hội viên có trình độ cử nhân Luật trở lên, nhiều hội viên giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức Đoàn thể. Các hội viên đã gương mẫu, tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan và tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ sở.

 

       2. Về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

 

       Hội Luật gia tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016”đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cơ quan thường trực, Hội luật gia tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016", Kế hoạch triển khai của Trung ương hội Luật gia Việt Nam cho các hội viên là lãnh đạo,cán bộ chủ chốt các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở. Mở 04 lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 300 hội viên. Tổ chức 09 đợt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với tư vấn pháp luật về Luật đất đai, Luật biển Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường, Luật tổ chức chính quyền địa phương… tại các huyện, thành phố trên địa bàn.

       Từ năm 2008-2013, tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao nâng lực đăng ký hộ tịch(đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh) cho 240 cán bộ chính quyền, đoàn thể và cán bộ Đồn biên phòng phụ trách địa bàn 18 xã, thị trấn khu vực biên giới Việt Lào thuộc 2 huyện Hướng Hóa và Đakrong. Phối hợp với Phòng Tư pháp tổ chức 03 Hội nghị giới thiệu các nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2013 và tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông  (DOC) năm 2002 giữa ASEAN và Trung quốc cho 300 cán bộ xã, thôn và lực lượng vũ trang thuộc các khu vực biên giới biển Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh. Tham gia trả lời phỏng vấn và các chuyên mục pháp luật trên Đài phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Trị, Đài VTC. Báo cáo các nội dung cơ bản của Hiến Pháp năm 2013 cho gần 200 hội viên câu lạc bộ Đường 9 và 215 Đảng viên các chi Bộ thuộc Đảng ủy Phường 1, Đông Hà. Biên soạn 550 bộ tài liệu giới thiệu về Luật biển và phát hành 3.000 tờ gấp pháp luật để làm tài liệu tuyên truyền cơ sở.

       Từ năm 2014-2020, thực hiện 54 hội nghị, hội thảo tuyên truyền trên 60 nội dung như: Văn kiện đại hội Đảng các cấp; Hiến pháp, Luật tổ chức quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật đất đai, Luật phòng chống ma túy, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo…cho 2.053 lượt người tham gia. Phối hợp cới các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp tổ chức trên 80 buổi tuyên truyền với 1.044 lượt người tham gia. In ấn, cấp phát trên 180 tài liệu về an toàn giao thông đường bộ, phòng chống tham nhũng, tiểu phẩm về hòa giải ở cơ sở. Thực hiện 110 tin, bài trên Báo Quảng Trị, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Bản Tin Tư pháp; thực hiện 65 chuyên mục Pháp luật và đời sống; trả lời thư khán giả, trả lời phỏng vấn các nội dung liên quan đến thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật

 

 

 

 

Trao quà cho bà con

 

       3.Về công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, tham nhũng

 

       Trong giai đoạn 2008-2013, Hội đã cử thành viên tham gia 07 cuộc Hội thảo do Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức về các chủ đề cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp; Đề xuất giải pháp tạo điều kiện cho các trường hợp chung sống với nhau như vợ chồng không đăng ký kết hộn có yếu tố nước ngoài được thuận lợi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

      Ký kết Chương trình phối hợp liên ngành số 308/CTPH-MTTQ-TTr-STP-HLG-ĐLS ngày 20/01/2015 của UBMTTQVN tỉnh- Thanh Tra tỉnh- Sở Tư pháp- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Phối hợp tham gia thực hiện 12 cuộc giám sát về các lĩnh vực kinh tế xã hội, khiếu nại tố cáo.

       Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thực hiện hội thảo chuyên đề “Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo những đề xuất và giải quyết”; Phổ biến cho cán bộ, ban giám sát cộng đồng các địa phương có dự án Tiểu vùng sông Mê Kông với các chuyên đề “Tham vấn cộng đồng trong thu hồi đất, bồi thường tái định cư thực hiện Dự án Tiểu vùng sông Mê Kông”; Giải quyết khiếu nại tố cáo trong quá trình thu hồi đất, bồi thường’ .

       Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã tham gia 72 cuộc tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh, tham mưu tiếp nhận, xử lý và tham gia giải quyết 190 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu…

        4. Về công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật

       Từ năm 2008-2020, các cấp Hội đã góp ý tham gia 131 Dự thảo Bộ Luật, Luật, trong đó có việc dự thảo Luật đặc biệt quan trọng như Hiến pháp 2013 tham gia nhiều lần, các Bộ luật quan trọng như Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật tố tụng Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, các Luật Đất đai, Luật Tố tụng hành chính, Luật đặc khu kinh tế - Hành chính… Tham gia 389 văn bản quy phạm pháp luật gồm Nghị định, Thông tư; Nghị quyết, Quyết định, Đề án của chính quyền địa phương. Các ý kiến tham gia của các đơn vị Hội, hội viên Hội Luật gia đều bảo đảm đúng thời gian, nhiều ý kiến có chất lượng được các cơ quan lấy ý kiến tiếp thu.

        5. Về công tác tham gia tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý

       Thực hiện Chỉ thị 31/2008/CT-TTg ngày 20/10/2008 của Thủ tướng chính phủ về tình trạng di dân tự do, vượt biên trái phép và nam nữ sống chung như vợ chồng  nhưng chưa đăng ký kết hôn ở khu vực biên giới Việt Lào, Hội đã tổ chức khảo sát thực tế tình trạng hôn nhân có yếu tố người Việt, người Lào tại 18 xã khu vực biên giới thuộc hai huyện Hướng Hóa và Đakrong, lập Dự án  “Hỗ trợ pháp lý và thúc đẩy thực thi pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới đối với người dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị”. Dự án đã được Quỹ hỗ trợ các sáng kiến tư pháp tài trợ. Hội đã chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Phòng tư pháp, chính quyền đoàn thể cấp xã tập huấn triển khai việc lưu động hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho 574 trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng  nhưng không đăng ký kết hôn tại 18 xã khu vực biên giới về thủ tục hồ sơ đăng ký kết hôn, kết quả có 226 cặp vợ chồng Việt Lào được đăng ký kết hôn, tạo điều kiện cho họ thực hiện các quyền về quốc tịch, hộ khẩu, đăng ký khai sinh cho con…Thường trực Hội trực tiếp tư vấn miễn phí 34 trường hợp tại Văn phòng hội về dân sự hành chính, lao động cho các đối tượng hộ nghèo, người có công…

       Trong giai đoạn từ 2013-2020, thực hiện tư vấn 320 vụ việc cho 823 lượt người. Các hội viên tư vấn cho lãnh đạo cơ quan và cùng tham gia giải quyết 153 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó có 24 trường hợp phức tạp kéo dài, góp phần giảm thiểu khiến nại vượt cấp. Chi hội Sở Tư pháp,Công an tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án ND thông qua hoạt động tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để trợ giúp pháp lý cho 76 vụ việc cho 538 lượt người...

       6. Về công tác hòa giải cơ sở

       Phối hợp với Liên hiệp hội khoa học Kỹ thuật huyện Cam Lộ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho 450 đối tượng là Trưởng Thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận trưởng các đoàn thể của thôn và hòa giải viên ở cơ sở của 4 xã thuộc huyện Cam Lộ. Phối hợp với Sở Tư pháp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hòa giảỉ cho hòa giải viên ở cơ sở thuộc 2 huyện Đakrong và Hướng Hóa (2 lớp với 240 người). Định kỳ hàng năm hội viên Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở, cấp phát tài liệu về Bộ luật dân sự, Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình…

       7. Tham gia giới thiệu, tuyển chọn một số chức danh tư pháp và hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật.

Với vị trí là thành viên hội đồng tuyển chọn chức danh Tư pháp, đại diện Hội luật gia tỉnh đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng, đóng góp nhiều ý kiến quan trong trong việc đánh giá, nhận xét thuyể chọn thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, trong giai đoạn 2008-2013, đã tham dự 14 phiên họp Hội đồng tuyển chọn thẩm phán, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 54 thẩm phán tòa án cấp tỉnh, cấp huyện; 08 phiên họp Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên, đề nghị tuyển chọn 89 kiểm sát viên Trung cấp, sơ cấp; 03 phiên họp Hội đồng tuyển chọn đề nghị bổ nhiệm 17 chấp hành viên. Đầu nhiệm kỳ 2013-2018, trước khi Luật mới về tổ chức Tòa án ND, Viện kiểm sát ND có hiệu lực, Tỉnh hội đã tham gia tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 25 Kiểm sát viên và 18 Thẩm phán TAND.

       Mặc dù quy định về tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng nói chung và hội luật gia nói riêng chưa quy định cụ thể; điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động của Hội Luật gia tỉnh còn hạn chế nhưng Ban thường vụ, toàn thể cấp hội và hội viên đã nỗ lực phấn đấu bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Luật gia Việt Nam để đạt được kết quả như trên…Trong thời gian tới bên cạnh sự phấn đấu nỗ lực của Hội Luật gia tỉnh và toàn thể hội viên, các cấp Đảng ủy, Chính quyền cần quan tâm tăng cường sự lãnh đạo theo tinh thần Chỉ thị 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 10/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội luật gia tỉnh trong tình hình mới; Tiếp tục tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội; Nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên Hội; Tăng cường hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho Hội luật gia nhằm tạo điều kiện cho hoạt động Hội luật gia tỉnh Quảng Trị ngày một phát triển về số lượng và chất lượng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của địa phương..

 

                                                                                    Phước Nghĩa