Chi tiết - Sở Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch số 896/KH-STP ngày 07/10/2020 của Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản tại các huyện năm 2020, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện: Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại huyện Hải Lăng (ngày 26/11/2020), huyện Đakrông (ngày 30/11/2020) và huyện Triệu Phong (ngày 03/12/2020). Đồng chí Hoàng Kỳ, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có hơn 220 đại biểu (chia làm 3 lớp) là đại diện lãnh đạo UBND huyện; các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; Ban Pháp chế HĐND huyện; công chức Phòng Tư pháp huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Ban Pháp chế HĐND xã, thị trấn; công chức Văn phòng, Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong.

          Tại Hội nghị các Báo cáo viên của Sở Tư pháp đã triển khai một số vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương; một số vấn đề nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; một số nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị

Thông qua nội dung tập huấn, giúp đội ngũ làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các huyện Hải Lăng, Đakrông và Triệu Phong nắm vững các quy định của pháp luật, cũng như kỹ năng thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, từ đó nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế ở địa phương./.

 

                                                                                                                                   Trần Thị Sơn Tiên

                                                                                                                Phòng Kiểm tra & Xây dựng VBQPPL