Chi tiết - Sở Tư pháp

  

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Sơn Tiên

 

        Sáng ngày 30/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu bằng hình thức trực tuyến về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho các cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

        Tại điểm cầu Quảng Trị, Đồng chí Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; công chức làm công tác pháp chế và xây dựng pháp luật của các Sở, ban, ngành; đại diện phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị.

        Trong thời gian 02 ngày (ngày 30/11/2021 và ngày 01/12/2021), các đại biểu đã được các Báo cáo viên của Bộ Tư pháp tập huấn những nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định hướng dẫn thi hành như: Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Đánh giá tác động của chính sách; Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Những vấn đề chung về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và được Lãnh đạo Bộ Tư pháp giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

        Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đây cũng là cơ hội để các công chức làm công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên cả nước được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn việc tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật./.  

                                                                                                 Lệ Giang

                                                           Phòng Xây dựng, kiểm tra VBQPPLvà QLXLVPHC