Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp

Công văn 632/STP-HCTP7BTTP ngày 25/4/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện số hóa Sổ hộ tịch

Công văn 581/STP-HCTP&BTTP ngày 20/4/2022 v/v tham gia góp ý đối với dự thảo Khung giám sát tình hình việc nuôi con nuôi trong nước

Công văn số 551/STP-HCTP&BTTP ngày 18/4/2022 v/v thực hiện Công văn 1608/UBND-NC ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh.

Công văn 68/STP-HCTP&BTTP ngày 12/01/2022 và Công văn 352/STP-HCTP&BTTP ngày 08/3/2022

Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Mẫu phiếu thu thập thông tin số 1 , số 3 và hướng dẫn cách ghi mẫu số 1, số 3

Công văn số 68 /STP-HCTP&BTTP ngày 12/01/2022 V/v rà soát, thu thập thông tin người không quốc tịch, người chưa xác định được quốc tịch, trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư...

Công tác phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, cung cấp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ghi chú việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 trường hợp đã được đăng ký khai sinh tại tỉnh Quảng Trị

Công văn 1325/STP-HCTP&BTTP ngày 11/11/2021 lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

« 1 2 3 4 5 »