Tin tức, sự kiện - Sở Tư pháp

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp việt nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI

.

Sở Tư pháp với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hội đàm Sở Tư pháp 2 tỉnh Quảng Trị - Savannakhet

SƠ KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG ĐÂU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dc]j án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh

.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 – 2025

.

Quy định về giám định viên kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Công an tỉnh Quảng Trị tạo mọi điều kiện để người dân thực hiện Luật Cư trú

.

Một số kết quả thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về ma túy phòng, chống ma tuý năm 2022

.

Nỗ lực trong công tác phòng chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số

1 2 3 4 »