Chi tiết - Sở Tư pháp

 

Làm việc tại Công ty CP TCT Thương Mại Quảng Trị - Ảnh: Phước Nghĩa

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023; Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật trọng tâm liên ngành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đoàn Kiểm liên ngành gồm 06 thành viên là đại diện các cơ quan: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiểm tra trực tiếp các nội dung theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm; quản lý, điều hành giá tại 6 đơn vị: UBND huyện Gio Linh, UBND thị xã Quảng Trị, Công ty xăng dầu Quảng Trị, Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Việt (nay là Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt), Chi nhánh Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ - Nhà máy may Hòa Thọ Triệu Phong.

 

Đoàn làm việc tại UBND thị xã Quảng Trị - Ảnh: Phước Nghĩa

Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã nắm bắt được kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật và tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm; quản lý, điều hành giá giai đoạn 01/01/2022 đến 30/6/2023; Nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong việc thực thi các quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và thi hành pháp luật về lao động, việc làm; quản lý, điều hành giá trong thời gian tới./.