Chi tiết - Sở Tư pháp

.

Description: C:\Users\DELL\Desktop\N1.jpg

GV Nguyễn Thị Thụy -TP Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp - Bộ Tư pháp triển khai các quy định pháp luật về giám định tư pháp.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, thực hiện Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch và phê duyệt dự toán kinh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị năm 2023, ngày 22-23 tháng 6 năm 2023, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về giám định tư pháp cho gần 100 đại biểu là đại diện các cơ quan chuyên môn quản lý công tác giám định; Công an; Tòa án ND; Viện kiểm sát ND cấp tỉnh, cấp huyện và đội giám định tư pháp tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: “ Giám định tư pháp là hoạt động bổ trợ tư pháp, là công cụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và công tác thi hành án hình sự, góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vụ án, vụ việc được chính xác, khách quan và đúng pháp luật. Vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về giám định tư pháp là nội dung rất cần thiết và quan trọng cho đội ngũ người làm công tác quản lý, người giám định, các cơ quan tố tụng trên địa bàn”…

Description: C:\Users\DELL\Desktop\N2.jpg

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Phước Nghĩa

Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên Nguyễn Thị Thụy -Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp - Bộ Tư pháp triển khai các quy định pháp luật về giám định tư pháp, hướng dẫn, kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp; kỹ năng phối hợp giám định trong tố tụng của cơ quan tố tiến hành tố tụng, đặc biệt là hướng dẫn cụ thể về vị trí, vai trò của người giám định tư pháp, cách thức tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tố tụng, các bước thực hiện giám định; kỹ năng tham gia tại phiên tòa .vv…và hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc cho các giám định viên…

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 02 tổ chức giám định tư pháp là Trung tâm Pháp Y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật Hình sự thuộc Công an tỉnh. Số lượng giám định của tỉnh là 77 người ( trong đó 74 giám định viên tư pháp, 03 người giám định tư pháp theo vụ việc). Trong năm 2022, các tổ chức giám định đã thực hiện 1.646 vụ việc giám định, trong đó thực hiện giám định theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng 1.364 vụ; theo yêu cầu của của tổ chức, cá nhân khác 282 vụ việc.

                                                                          Phước Nghĩa

                                                             Phòng Phổ biến GDPL&TDTHPL