Chi tiết - Sở Tư pháp

Thời gian vừa qua, một số địa phương phản ánh việc khó khăn, vướng mắc và đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc đăng ký ngành, nghề  hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp mà không phải là tổ chức hành nghề luật sư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 hướng dẫn các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện. Theo đó, liên quan đến việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng như thống nhất ý kiến với Bộ Tư pháp, nhằm thực hiện quy định của pháp luật chuyên ngành, đồng thời đảm bảo quyền tự do kinh doanh và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn cho người dân và doanh nghiệp. Theo nội dung Công văn hướng dẫn:

- Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng”: Không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề “Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật” (mã ngành 69101 theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam), bao gồm hoạt động “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng”. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề này phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp.

- Đối với ngành, nghề kinh doanh “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”: Không thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành, nghề bao gồm cụm từ ‘tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”. Như vậy, các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề bao gồm cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý” thì phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký tại Sở Tư pháp.

- Đối với các doanh nghiệp đã được Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, kinh doanh ngành, nghề có cụm từ “tư vấn pháp luật”, “dịch vụ pháp lý”, “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng” thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Luật sư, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và thực hiện đăng ký lại tại Sở Tư pháp theo đúng quy định của Luật Luật sư và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và hướng dẫn doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp thực hiện.

Nguyễn Hải