Chi tiết - Sở Tư pháp

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng với các hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân với đợt hoạt động cao điểm từ ngày 01/11 – 09/11/2023.